Udskriv
Gode råd ved stop på oliefyret Automatik
 
Undersøg om der er olie på tanken, Brug pejlestok, måleren kan sidde fast.
Der skal være mindst 8 cm. olie i 1200 ltr. tanke, og 15-20 cm olie i jordtanke.

 

Lyser den røde knap på oliefyret, trykkes denne ind, når lyset slukker vil fyret starte indenfor
2 minutter. Lyser den røde knap ikke på oliefyret er det en el-fejl, check sikring i målerskab,
afbryder eller tryk på den grønne knap.
 
Genindkobling af kedeltermostat ved for høj temperatur. Indstil termostaten på 65 g
og tryk hårdt på den grønne knap.
 

Tørkørsel/opstart

 
opstart efter tørkørsel/oliepåfyldning.Oliefyret udluftes ved at løsne udluftningsskruen der er
monteret på oliepumpen
  1. Danfoss BFP oliepumpe, brug 4mm unbraconøgle.
  2. Danfoss MS og MSLA oliepumpe, brug 12mm fastnøgle.
  3. Riello oliepumpe, brug 2 stk. 15mm fastnøgler
nummer 1  nummer 2  nummer 3
 
Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg Lukket anlæg
 
Lukket anlæg:
Rød beholder indbygget i kedel-unit.
 
Sluk for oliefyr og cirkulationspumpe. Vandslange tilsluttes en koldvandhane, den anden ende
af slangen monteret med 1/2" vandslange- forskruning påskrues ventil på centralvarmekedel.
Der åbnes forsigtigt for begge ventiler, og der påfyldes vand indtil trykviseren viser 1,5 bar/kg.
 
 
 
 
 
Åbent anlæg: Åbent anlæg
Cylinderformet ekspansionsbeholder monteret højt på loft med overløb
 
Sluk for oliefyr og cirkulationspumpe
 
Vandslange tilsluttes en koldvandhane. Den anden ende af slangen monteret med 1/2" vandslange-
forskrugning påskruges ventil på centralvarmekedel. Der åbnes forsigtigt for begge ventiler, og der
påfyldes vand indtil vandet løber ud af overløbsrør.
Hav altid en hjælper til at holde øje med overfyldning af ekspansions beholderen.
 
 
 
 
 
 
 
Dette var lidt førstehjælp til dit oliefyr.
 
Jeg håber jeg har hjulpet dig.
 
Har du stadig ikke fået gang i fyret, så slå på tråden -
og bed mig gribe værktøjskassen og komme og hjælpe dig.
 
 
Ring på telefon 4014 6260.
 
 
 
 
 
 
 
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data